RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 21.04.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano zasady udostępniania danych z rejestrów szkolnych

Rejestry i ewidencje

W Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Wsi prowadzi się następujące rejestry i ewidencje:

 • Rejestr zarządzeń Dyrektora
 • Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
 • Rejestr zawieranych umów
 • Księga druków ścisłego zarachowania
 • Ewidencja wydanych kart rowerowych i motorowerowych
 • Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych
 • Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych dla niepełnosprawnych
 • Ewidencja wydanych legitymacji przedszkolnych
 • Ewidencja wydanych legitymacji nauczycieli
 • Ewidencja świadectw (imienna)
 • Ewidencja zaświadczeń
 • Rejestr pracowników
 • Ewidencja akt osobowych
 • Ewidencja zaświadczeń- szkolenia okresowe BHP
 • Ewidencja zaświadczeń i orzeczeń lekarskich
 • Rejestr wypadków
 • Księga arkuszy ocen uczniów
 • Ewidencja czasu pracy pracowników
 • Księga arkuszy ocen uczniów
 • Rejestr instruktażu stanowiskowego BHP i instruktażu ogólnego BHP
 • Rejestr wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
 • Rejestr zaświadczeń o akceptacji Komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego
 • Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
 • Wykaz dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu
 • Wykaz dzieci z obwodu szkolnego
 • Ewidencja pieczęci
 • Rejestr upoważnień do załatwiania spraw w imieniu dyrektora szkoły
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr skarg i wnioskówOpublikował: Zofia Suder
Publikacja dnia: 21.04.2012
Podpisał: Zofia Suder
Dokument z dnia: 21.04.2012
Dokument oglądany razy: 1 454