RSS
A A A

Statut

Statut Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi nadany został Uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach nr XXVII/222/93 z dnia 22 czerwca 1993 roku w sprawie zatwierdzenia Statutów Szkół Podstawowych Gminy Dobczyce.

Zgodnie z art. 42. ust. 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t Dz.U.2004.256.2572.) Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły. Uchwałami Rady Pedagogicznej wprowadzane są zmiany do statutu.

Statut Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Wsi

Uchwały Rady Pedagogicznej zmieniające statut:Opublikował: Zofia Suder
Publikacja dnia: 06.12.2013
Podpisał: Zofia Suder
Dokument z dnia: 21.04.2012
Dokument oglądany razy: 2 843