RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 02.12.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano uchwały zmieniające statut

Statut

Statut Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi nadany został Uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach nr XXVII/222/93 z dnia 22 czerwca 1993 roku w sprawie zatwierdzenia Statutów Szkół Podstawowych Gminy Dobczyce.

Zgodnie z art. 42. ust. 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t Dz.U.2004.256.2572.) Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły. Uchwałami Rady Pedagogicznej wprowadzane są zmiany do statutu.

Statut szkoły zmieniono Uchwałą NR 5/2010/2011 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Wsi z dnia 27 sierpnia 2010r.

Statut Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Nowej WsiOpublikował: Zofia Suder
Publikacja dnia: 02.12.2013
Podpisał: Zofia Suder
Dokument z dnia: 21.04.2012
Dokument oglądany razy: 1 015